Fem snabba!

Bett eller bettlöst?
Bettlöst, men jag använder bett också.

Sadel eller barbacka?
Sadel.

Uteritt eller pass på banan?
Uteritt, gärna en lång sån.

Hingst, valack eller sto?
Sto. Men önskar mig en hingstunge efter Molly om hon skulle bli dräktig nån gång.

Klippt eller vildvuxen man och pannlugg?
Vildvuxet men gillar friserade käklinjer och öron.